Ukazatelé rentability

nám přináší základní obraz o efektivitě našeho podnikání. Dokážou nám říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem, jak jsme zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání, a poukazuje na slabé stránky v hospodaření. Mezi základní poměrové ukazatele rentability patří:

 

Rentabilita aktiv nám ukazuje, jak efektivně ve firmě vytváříme zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů tento zisk tvoříme (jestli se jedná o zdroje vlastní nebo cizí).

                                       zisk
Rentabilita aktiv  =  ----------------------   x  100   [%]
                                celková aktiva

 

Rentabilita vlastního kapitálu nám ukazuje, jak efektivně ve firmě zhodnocujeme prostředky, které jsme do podnikání vložili. Samozřejmě zde očekáváme vyšší výnos než např. výnos ze státních dluhopisů.

 

                                                          zisk
Rentabilita vlastního kapitálu  =  ----------------------   x  100   [%]
                                                   vlastní kapitál

 

Rentabilita tržeb nám poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy musíme ve firmě vytvořit, abychom dosáhli 1,-Kč zisku.

 

                                      zisk
Rentabilita tržeb = ----------------------  x  100   [%]
                                     tržby

 

Rentabilita nákladů nám naopak vyjadřuje, kolik Kč nákladů musíme ve firmě vynaložit, abychom dosáhli 1,-Kč zisku.

 

                                          zisk
Rentabilita nákladů = ----------------------  x  100   [%]
                                 celkové náklady

 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu nám poskytuje údaj, jak efektivně jsme do svého byznysu investovali (ať už z vlastních či cizích zdrojů) z dlouhodobého hlediska.

 

                                                                                   zisk
Rentabilita dlouhodobého kapitálu  =  -------------------------------------------------  x  100   [%]
                                                           dlouhodobé závazky + vlastní kapitál